top of page
Home

XWENDEKIRINA ONLINE ya BELA

Kurdî
RÊZIKÊN JÎYANA XRÎSTÎYANÎ

"Jîyana We Ya Nû"  

 (Pirtuk 1/18))

Dema ku  hun dixwazin û bîryar didin ku Îsa Mesîh Xilaskar e, Hinge Buyereke gelek herî qenc di jîyana we de dest pê dike. Tu bizani bî ku ji tarîyê derbasî rohîyê yê dibî. Gunehên we hate bexşandin. Û êdî tu di balbata Xwedê de ji nû ve jidayîk buyî. Her wekî din hun dibin weyî jîyaneke nû. Ev Pirtuk, Îsa Mesîh ji bo te tiştên ku amade kirîye

Kurdish Playlist/ ABN Channel
Lîsteya Lîstina Kurdî / Kanala ABN
Kurdish Gospel ABN 
Mizgîniya Kurdî ABN
bottom of page