MIỄN PHÍ TRỰC TUYẾN CỦA BIBLE

CHRISTIAN ĐỜI SỐNG LOẠT

"Cuộc Sống Mới Của Bạn"  

  (Sách 1 của 18)
Khi bạn hỏi Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của bạn, một sự kiện tuyệt vời diễn ra. Bạn được đưa ra khỏi bóng tối vào ánh sáng. Tội lỗi của bạn được tha thứ, và bạn được sinh ra trong gia đình của Thiên Chúa. Bạn cũng nhận được một cuộc sống mới. Cuốn sách này nói về cuộc sống mới mà bạn có thể có bởi vì những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn. 
mẫu tải về miễn phí
Để nhận được quyền truy cập vào cuốn sách kế tiếp trong chuỗi các môn đệ và hướng dẫn đăng nhập . . .

©  2017 by Aramaic Broadcasting Network

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

ABN, Inc.

P.O. Box 724

Walled Lake, MI 48390

abn@abnsat.com

Tel: 248-416-1300

Fax: 248-416-1301

ABN Discipleship

Discipleship Curriculum Partners: